InternationaAl

Internationaal netwerk 
De Dutch PR Group werkt samen met communicatieadviesbureaus, PR-bureaus en zelfstandige professionals in binnen- en buitenland. Afhankelijk van de opdracht fungeren wij als hoofd- of onderaannemer. Wij onderhouden uitstekende relaties met bureaus in België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Polen en Rusland. Daarnaast maken bureaus uit de Verenigde Staten, het Aziatisch continent, Australië, Nieuw-Zeeland en Afrika onderdeel uit van ons netwerk.