Dutch PR Portal

Nederlandse PR Portal voor Vraag & Aanbod 
Met ons platform bieden wij onze opdrachtgevers altijd de juiste, gespecialiseerde communicatieadviesbureaus, PR-bureaus en zelfstandige professionals. Voor eenmalige projecten, voor langdurige samenwerkingsverbanden of voor de tijdelijke vervanging van medewerkers. Als coördinator kunnen wij erop toezien dat opdrachten succesvol, snel, efficiënt en binnen budget worden uitgevoerd.

Internationaal
In het buitenland werken wij samen met lokale bureaus en zelfstandige professionals die hun lokale markt en de daar geldende regels en gebruiken goed kennen.